Urvalstabeller

Glasfiberarmerade fläktar typ LAP, LCPB, MAP och HAP

Omfattande olika riktvärden för luftflöden och tryck mellan arbetsområden enligt nedan. Mer exakta fläktdata erhålles ur fläktdiagram för respektive fläkt.

Fläkttyp
Storlek

Luftflöden
mellan:

Statiskt tryck
mellan:

Max:

m3/s

m3/h

Pa

(mm vp)

mm vp

Lågtryck
LAP 25

0,11-0,83

(400-3 000)

100-900

(10-90)

(140)

LAP 35

0,28-1,39
Max 1,66

(1 000-5 000)
(6 000)

100-900

(10-90)

(150)

LAP 45

0,83-3,06
Max 3,33

(3 000-11 000)
(12 000)

100-900

(10-90)

(150)

LAP 50

1,39-3,33
Max 4,16

5 000-12 000)
(15 000)

300-1200

(30-120)

(150)

LAP 60

2,22-3,90
Max 5,0

(8 000-14 000)
(18 000)

1300-1200

(30-120)

(150)

LAP 70

2,22-6,67
Max 7,22

(8 000-24 000)
(26 000)

1300-1200

(30-120)

(150)

LCPB 90

5,0-12,22
Max 13,9

(18 000-44 000)
(50 000)

1300-1200

(30-120)

(180)

LCPB 100

5,56-15,28
Max 18,05

(20 000-55 000)
(65 000)

1300-1200

(30-120)

(180)

Medeltryck
MAP 45

0,83-2,78
Max 3,33

(3 000-10 000)
(12 000)

400-1600

(40-160)

(225)

MAP 50

1,11-3,33
Max 4,16

(4 000-12 000)
(15 000)

400-1600

(40-160)

(225)

MAP 60

2,78-7,78
Max 9,72

(10 000-28 000)
(35 000)

400-2000

(40-200)

(440)

Högtryck
HAP 12,5

0,11-0,33
Max 0,39

(400-1 200)
(1 400)

750-3250

(75-325)

(390)

HAP 20

0,28-0,97
Max 4,16

(1 000-3 500)
(15 000)

750-3250

(75-325)

(500)

HAP 40

0,83-3,61
Max 4,44

(3 000-13 000)
(16 000)

750-3250

(75-325)

(550)

Beteckning för glasfiberarmerade fläktar

Beteckning LAP, LCPB, MAP och HAP samt vid densiteten 1,2 kg/m3,
20 graders luft och lufttrycket 760 mm/hg.

q anger luftflöde m3/s (m3/tim)
Ps anger tillgängligt statiskt tryck Pa (mm vp), exkl. dynamiskt tryck Pd
n anger erforderligt fläktvarvtal r/min. vid totalt tryck Pt, inkl. Pd
Med utloppsdiffusor kan n reduceras (genom minskade dynamiska förluster Pd) eller q ökas
Pe anger lägsta erforderliga motoreffekt KW, inkl. driftförlust 5-10%

  • lämplig fotmotor enligt Europastandard (4-polig om ej annat angives), inkl. 25% effektmarginal
  • Spännlinjaler (resp. Motorsläde på stativsida) enl. ABBs (resp. Benzlers) standard
  • Remdrifter är betecknade enligt Benzlers katalog
  • Remskydd betecknas B x L (Bredd x Längd) i mm
  • Vibrationsdämpare är betecknade enligt Trelleborgs ”Novibra”-katalog
  • Balkram betecknas lika som fläkten
  • Axeltätning betecknas med fläktens axeldiameter