Installationsalternativ

Blåsriktning

installationsalt

Högerutförande (H) avbildat. Vänsterutförande (V) spegelvänt.