Fläktar

Välkommen att ta kontakt med Plast & industrimontage Alnö AB (PIMAB) när ni behöver…

Industrifläktar


Glasfiberarmerade plastfläktar

Fläktarna är i huvudsak avsedda som utrustning för utsugning av korrosiva gaser.

Olika önskemål om kapacitet tillgodoses genom val mellan lågtrycksfläktar LAP, LCPB, medeltrycksfläktar MAP samt högtrycksfläktar HAP. Se vidare under Luftflöden och tryck.

Fläkttypen bestäms med ledning av kapacitetskurvorna för resp. fläkttyp.
Fläktarna tillverkas i grundutförande av vinylesterplast DION 9100-700 och tål en konstant temperatur på 80° C med kortare intervall upp emot 100° C.

Fläktarna kan utöver detta tillverkas med specialplast DION 9700 för höga temperaturer upp till 150° C. För önskemål om brandhämmande egenskaper använder vi bromerad vinylester DION FR 9300.

Våra fläktar kan också fås i gastätt utförande, med flänsade in- och utlopp, med axeltätning, med varvtalsvakt och med en mängd olika varianter för just era behov.

Axlar och drift

Axeln tillverkas som standard i syrafast stål SIS 2343 och lagras med sfäriska kul- och rullager. Ett axelskydd av armerad plast skyddar axelns fria del vid stativet. Drifter, remskydd, motorer etc. levereras som tillbehör.

Övrigt

För övriga komponenter se vidare under Materialbeskrivning.

Fläkthus

Fläkthuset är tillverkat i glasfiberarmerad vinylester Dion eller motsvarande högresistent kvalitet. För att få minsta möjliga luftmotstånd tillverkas fläktarna med blank yta på husets insida. Därmed minskar tendensen till kapacitetsnedsättande avlagringar. Utloppen är på alla fläkttyperna runda utom typ LCPB där utloppen är rektangulära. Fläkthuset är även försett med dräneringsrör.

Fläktstativ

Stativet är tillverkat av plåt som blästras, grund- och täckmålas med epoxilack.
Samma ytbehandling gäller i förekommande fall för balkramen.
Vibrationsdämpare levereras som tillbehör.

Fläkthjulet

Hjulet tillverkas i ett stycke av glasfiberarmerad vinylester typ Dion eller motsvarande högresistent kvalitet. Skovelformen är rak och i övrigt konstruerad för kapacitet respektive fläkttyp den är avsedd för. Hjulet är statiskt balanserat och i krävande fall även dynamiskt. Demontering av fläkthjulet kan ske genom fläktens sugsida. Hjulets baksida är konstruerat med korta bakvingar som förhindrar att gas tränger ut vid axelgenomföringen i fläkthuset.

Standardkulörer

Fläkthus och remskydd: SSG 27 (Ljusgrå)
Fläktstativ: SSG 27 (Ljusgrå)
Balkram: SSG 27 (Ljusgrå)


Industrifläktar

Kontakta oss när det gäller Industrifläktar. Vi utför arbeten i Stockholm, Sundsvall, Örnsköldsvik, Kramfors, Härnösand, Östersund, Gävle, Sandviken, Borlänge, Hofors, Söderhamn, Hudiksvall, Örebro, Västerås.